Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu/ Construction of production capacities of SMEs and investment in equipment

Referentna oznaka poziva / Reference no. of call: KK.03.2.1.01
Opis / Description: Predmet nabave je nabava, isporuka, instalacija, puštanje u pogon, usluga obuke i usluga jamstva za ispravnost prodane linije za proizvodnju stretcha za Grupu 1, Grupu 2, Grupu 3 i Grupu 4./ Subject of procurement is supply, delivery, installation, commissioning, education and warranty for quality of a sold goods of Stretch Film Production Line Supply for Lot 1, Lot 2, Lot 3 and Lot 4.
Rok za dostavu: 13.02.2017. do 10h
Dokumentacija: OoN 17.01.2017.
  Natječajna dokumentacija 17.01.2017.
  Prilog 1 - Ponudbeni list 17.01.2017.
  Prilog 2 - Izjava 17.01.2017.
  Prilog 3 - Tehničke specifikacije 17.01.2017.
  Prilog 4 - Troškovnik 17.01.2017.
  Natječajna dokumentacija_1. izmjena 01.02.2017.
  Natječajna dokumentacija_2. izmjena 03.02.2017.
  Odgovor na upit gospodarskog subjekta 1 03.02.2017.
  Odluka o odabiru_Nabava 2_sve grupe/Award notice_Tender 2_all groups 28.02.2017.

BOMARK PAK d.o.o. / Ivana Severa 15, 42000 Varaždin, Hrvatska / T +385 42 40 50 20
F +385 42 40 50 21 / E info@bomarkpak.hr / W www.bomarkpak.hr / OIB 86546227340
IBAN HR9625000091101313343 / VAT HR86546227340 / MB 02015463 / SUD Trgovački sud u Varaždinu / MBS 070071978 / TEMELJNI KAPITAL 30.261.000,00 kn / DIREKTOR Stiven Toš