EU projekt VALOREM, KK.03.2.1.05.0232

Bomark Pak d.o.o je 20.09.2017. godine započeo s provedbom projekta „VALOREM“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskih strukturnih fondova i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020., natječaj „Kompetentnost i razvoj MSP“, Br. Ugovora KK.03.2.1.05.0232.
Tijekom provedbe projekta planirana je nabavka opreme za proizvodnju stretch folije, te otvaranje novih radnih mjesta s čime bi se ispunili opći i specifični ciljevi projekta.

Opći cilj projekta je:

Jačanje konkurentnosti Varaždinske županije kroz povećanje kapaciteta i tehnološke izvrsnosti poduzeća Bomark Pak d.o.o., te stvaranje novih radnih mjesta i razvoj novih kompetencija

Specifični cilj projekta je:

Povećanje obujma proizvodnje i kvalitete gotovog proizvoda, opremanjem i uvođenjem novih tehnologija u postojećoj hali za proizvodnju stretch folije, te dodatnim zapošljavanjem i podizanjem kompetencija djelatnika.

Očekivani rezultati projekta su:
- Instalacija 4 nove linije za proizvodnju stretch folije
- Povećanje proizvodnih kapaciteta za 30.000 tona stretch folije na razini godine
- Zapošljavanje 31 djelatnika
- Unapređenje kompetencija za 16 djelatnika
- Smanjenje otpadne/tehnološke folije u proizvodnom procesu

Osnovni podaci iz projekta „ VALOREM“:
- ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 92.161.685,05 kn
- ukupni prihvatljivi izdaci procjenjuj se na 73.729.348,04 kn
- maksimalni iznos sufinanciranja EU je 26.010.686,42 kn

Razdoblje provedbe projekta od 20.09.2017. do 20.09.2019. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Juraj Vuksanić, voditelj projekta
Mob: 099/312-0599
e-mail: j.vuksanic@bomark.hr

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.“

www.strukturnifondovi.hr

BOMARK PAK d.o.o. / Ivana Severa 15, 42000 Varaždin, Hrvatska / T +385 42 40 50 20
F +385 42 40 50 21 / E info@bomarkpak.hr / W www.bomarkpak.hr / OIB 86546227340
IBAN HR9625000091101313343 / VAT HR86546227340 / MB 02015463 / SUD Trgovački sud u Varaždinu / MBS 070071978 / TEMELJNI KAPITAL 30.261.000,00 kn / DIREKTOR Stiven Toš